Partner Provincie Fryslân

Kennismaken met Fryslân

De provincie Fryslân draagt bij aan het bouwen van een mooie woon-, werk- en leefomgeving en zorgt voor een goede evenwicht tussen economische ontwikkeling en genieten van de Fryske natuur. Met name jonge talenten kunnen zorgen voor een omslag in het denken en circulaire economie een boost geven.

Wie zijn jullie?

Ik ben Anne de Vries, Ik heb milieu- en bestuurskunde gestudeerd. Een belangrijke drijfveer voor mij is het vinden van een goede balans tussen economie en de leefomgeving. Ik ben werkzaam bij het Team Economie om te werken aan een mooi en sterk Fryslan. In  onze beleidsnotitie economie streven we naar een brede welvaart door het stimuleren van Circulaire economie.

Tips?

De provincie Fryslân stimuleert activiteiten die bijdragen aan het sluiten van kringlopen en verduurzamen van de samenleving. Innovatieve projecten en producten die hieraan bijdragen hebben de voorkeur.

Waarom partner van de Jonge ondernemersprijs?

De snelle verandering in de samenleving en de coronacrisis bieden kansen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, digitalisering en klimaataanpak. De JOP draagt bij aan het behalen van onze gezamenlijke doelen.

 

Platinum Sponsors ———————————————————————————————-
Gemeente-Groningen-Partnerlogo-nieuwsbrief-JOP-en-NIA
Goud Sponsors ————————————————————————————————-
Zilver Sponsors ————————————————————————————————-
Netwerkpartners  ————————————————————————————————-