Jurylid Theo Vrieswijk

Theo Vrieswijk Jurylid Jonge Ondernemersprijs

Jurylid: Theo Vrieswijk

Accountant / Adviseur voor snelgroeiende ondernemers

Deloitte is ook dit jaar weer sponsor van dé Jonge Ondernemersprijs van het Noorden. Als Accountant / Adviseur voor het startup’s en scaleups mag ik vanaf dit jaar een bijdrage leveren als jurylid. Ik kom veel bij snelgroeiende bedrijven. Veel van deze bedrijven zijn op zoek naar financiering en druk met het managen van de groei. Het zoeken naar het juiste business model, slim gebruik maken van fiscale mogelijkheden en subsidies en het inrichten van de organisatie en processen en vinden van financieringsmogelijkheden zijn zaken waar ik ondernemers dagelijks bij begeleid.

Noord-Nederland profileert zich nadrukkelijk als broedplaats voor jonge succesvolle ondernemingen en innovaties. Ik ben daar trots op en wil daar graag aan bijdragen. Wij mogen trots zijn op wat er hier gebeurt en mogen dat uitdragen. Daarvoor leent de jong ondernemersprijs zich uitstekend.

Een vast en niet onbelangrijk onderdeel voor de jury is de financiële scan. Hierin kijken we vanuit de huidige situatie naar de doelstellingen voor de komende jaren. Ik ben met name nieuwsgierig welke stappen de ondernemer concreet wil gaan maken de komende jaren om de gestelde doelstellingen te realiseren.

“Ik ben met name nieuwsgierig welke stappen de ondernemer concreet wil gaan maken de komende jaren om de gestelde doelstellingen te realiseren.”

– Theo Vrieswijk, Jurylid JOP & NIA

Reimer te Velde

Effectus-HR

Harm Post

Airport Eelde

Jelmer Spijksma

Or-Quest

Joep Hoveling

SNN

Joost Klein

VrijdagOnline

Theo Vrieswijk

Deloitte