Jury van de JOP en NIA

Jury: professioneel en evenwichtig

De jury van dé Jonge Ondernemersprijs van het Noorden bestaat uit succesvolle ondernemers, deskundigen uit de advieswereld en academici. Samen garanderen zij een evenwichtige beoordeling van de kandidaten. Op een aantal momenten tijdens het JOP-traject beoordeelt de jury de ondernemerskwaliteiten van de kandidaten. Tijdens de finale roept de jury de winnaars uit.

Bestuur/jury kan in overleg afwijken van de voorwaarden die gesteld worden aan de deelnemers van de Jonge Ondernemersprijs en Noordelijke Innovatie Award.

“De jeugd heeft de toekomst, dus als er geen nieuwe jonge ondernemers ontstaan dan komt de economie tot stilstand en dat is voor niemand goed.”

– Joost van Keulen, Wethouder Gemeente Groningen

Reimer te Velde

Effectus-HR

Harm Post

Airport Eelde

Jelmer Spijksma

Or-Quest

Joep Hoveling

SNN

Joost Klein

VrijdagOnline

Theo Vrieswijk

Deloitte