[]
1 Step 1
Ben jij de winnaar van Dé Jonge Ondernemersprijs?

Bedankt voor je interesse in Dè Jonge Ondernemers Prijs van het Noorden (JOP) én de Innovatie Award, powered by SNN! Dit jaar loopt de inschrijving van 1 juli 2016 tot en met 1 maart 2017, waarna de selectie voor de voorronde zal plaatsvinden. Het inschrijfformulier is de basis voor deze selectie, welke wordt gemaakt door de jury. Je kunt je dus voorstellen hoe belangrijk het is dat dit formulier goed én volledig is ingevuld. Zorg er voor dat je bij elk onderdeel een goed, ondernemend of creatief antwoord geeft. Probeer de antwoorden zoveel mogelijk kort en kernachtig weer te geven. De ingevulde formulieren worden uiteraard vertrouwelijk behandeld door de JOP-organisatie.

Na sluiting van de inschrijfperiode volgt er een eerste selectie door de jury. De 9 kandidaten die de eerste selectie hebben gehaald gaan door naar de spectaculaire voorronde, waar je een uitgelezen kans hebt om bij partners en de jury van de JOP je bedrijf te presenteren. Een absolute kans om je bedrijf neer te zetten en tegelijkertijd waardevol advies te ontvangen!


Na de voorronde wordt bepaald welke 3 kandidaten doorgaan naar de finale.


Succes met je inschrijving voor de JOP, we hopen je te zien in de finale!


Met vriendelijke groet,


JOP Bestuur

Zet je cookies aan, dan onthoudt deze pagina alle gegevens die je al hebt ingevuld voor 30 dagen. Zo heb je rustig de tijd om het formulier compleet te maken.

Algemene bedrijfsgegevens
Naam onderneming:
Inschrijfnummer KvK:
Inschrijvingsdatum KvK:
Contactpersoon:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:
Juridische constructie:(eenmanszaak, VOF, BV, etc.)
In welke mate is de directeur ook eigenaar:(aandelenverhouding)
0 /
Aantal werknemers:(FTE’s)
Hoe heb je van de Jonge Ondernemersprijs gehoord?via
1. Fundament
1. Omschrijf de kernactiviteiten van jouw onderneming:(max. 350 tekens)
0 / 350
2. In welke markt opereert je bedrijf en waar liggen de kansen en valkuilen?
0 /
3. Geef een korte beschrijving van de historie van jou en van je onderneming :(max. 350 tekens)
0 / 350
4. Wat is je missie en visie?(kort en bondig)
0 /
5. Waarom doe je wat je doet?(Wat is jouw ‘why’?)
0 /
6. Hoe ga je dat bereiken?(Wat is je strijdplan?)
0 /
7. Wat zijn je korte termijn doelstellingen?
0 /
8. Wat zijn je lange termijn doelstellingen?
0 /
1.1 Financiën

Financiële informatie wordt door de JOP uiterst vertrouwelijk behandeld. Het is een verplicht onderdeel en dient daarom volledig te zijn ingevuld. Bij deelname aan de JOP-finale verwacht de JOP inzage in door een accountant(sorganisatie) uitgebrachte jaarrekeningvan de afgelopen drie boekjaren.

9. Hoe zorg je dat je onderneming financieel gezond is en blijft in de toekomst?
0 /

10. Wil je in onderstaande invoervelden aangeven hoeveel omzet, bedrijfsresultaten nettoresultaat voor belastingen jouw onderneming in de voorgaande drie jaren heeft gerealiseerd? Ook ontvangen we graag de prognose voor 2017.

Bedrijfsresultaten 2014
Omzet (€):
Bedrijfsresultaat (€):
Nettoresultaat voor belastingen (€):
Bedrijfsresultaten 2015
Omzet (€):
Bedrijfsresultaat (€):
Nettoresultaat voor belastingen (€):
Bedrijfsresultaten 2016
Omzet (€):
Bedrijfsresultaat (€):
Nettoresultaat voor belastingen (€):
Prognose 2017
Omzet (€):
Bedrijfsresultaat (€):
Nettoresultaat voor belastingen (€):
11. Hoe zie je de financiële vooruitzichten van je bedrijf in de komende drie jaren?
0 /
2. Validatie
12. Wat is jouw rol als ondernemer binnen de onderneming?
0 /
13. Welke ondernemerskwaliteiten zet je in om nu en in de toekomst succesvol te zijn en te blijven?
0 /
14. Hoe zou je jezelf als ondernemer omschrijven?
0 /
3. Toekomstperspectief
15. Hoe ziet de toekomst van je onderneming (strategie) eruit?
0 /
16. Wat zijn jouw persoonlijke ontwikkelpunten als ondernemer voor het komende jaar?
0 /
4. Innovatie
17. Wat is je succesvolste innovatie geweest in de afgelopen vijf jaar?
0 /
18. In welk opzicht ben jij vernieuwend als ondernemer?
0 /
19. Op welke manier wordt binnen de onderneming stil gestaan bij het nut en de noodzaak van innovatie en dus verandering?
0 /
20. Welke kans voor innovatie zie je de komende vijf jaar voor je onderneming?
0 /
5. Overige vragen
21. Waarom vind jij dat je Dè Jonge Ondernemersprijs van het Noorden moet winnen?
0 /
22. Stel, jij wint de JOP van het Noorden. Wat zou je graag als prijs willen winnen?(Lees: waarmee zouden wij je kunnen ondersteunen).
0 /

Kandidaat verklaart het aanmeldingsformulier JOP 2017 volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam:(volledige naam)
Datum:
Plaats:
Overige opmerkingen en/of vragen
0 /
Previous
Next